خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رمان اجازه هست برایت بمیرم

رمان اجازه هست برایت بمیرم

رمان-اجازه-هست-برایت-بمیرم

رمان اجازه هست برایت بمیرم به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ *پارت اول تا اخر انتهای صفحه* قسمتی از رمان: روبه قاضی کردوگفت: من به اون بچه ى توشکمش شک دارم!اون بچه من نیست! باصورتی کش اومده بهش زل زدم وباناباوری گفتم :  یعنی …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت آخر

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ #ایناز بعد از بیرون رفتن فریبا از اتاق به سمت کشوی داروهام رفتم! باید نقشمو …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۲۶

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ با افتادن شیخ روی زمین تیراندازی ازهر دو طرف شروع شد و اتاش منو کشید …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۲۵

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ #کیان با هومن تو مجتمع بزرگ تجاری درحال گشت و گذار بودم که هومن طبقه …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۲۴

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ #کیان از نشستن تو حیاط کلافه شدم و به سمت اتاق خوابم برگشتم. همین که …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۲۳

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ #سهیل دلم میخواست تو باغ به دنبالش برم اما فتانه نذاشت و گفت:بهتره بذاریم این …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۲۲

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ حس ترس کل وجودم رو گرفته بود و با دستهای لرزون برای اتاش پیام دادم …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۲۱

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ دنیا با سردرد شدیدی چشم باز کردم و به اطرافم نگاه  کردم !… اتاقی که …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۲۰

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ همراه مادرجون وارد سالن شدیم و کیاناز به محض دیدنم شروع به دست زدن و …

توضیحات بیشتر »

رمان اجازه هست برایت بمیرم پارت ۱۹

رمان اجازه هست برایت بمیرم جهت مشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر (رمان اجازه هست برایت بمیرم)از داخل پارانتز قرمز رنگ ضربه زنید به کانال تلگرام بپیوندید و از رمان های جدید و خاص آنلاین لذت ببرید منتظرتون هستیم ای دی کانال تلگرام ما: shasttip@ کیان صبح با سر و صدای هومن و ایناز از خواب بیدار شدم و به …

توضیحات بیشتر »