خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رمان

رمان استاد و دانشجوی شیطون پارت ۹۳

جهت دسترسی آسان به پارت های منتشر شده از این رمان وارد شوید تلو تلو به عقب میرم. – اقای سعیدی خوبید؟ صدای دکتر خیلی گنگه. من واقعا ترسیدم. اینقدر که مغزم دیگه کار نمیکنه. توی چند دقیقه اینقدر بهم فشار وارد شده که زوال عقل گرفتم. یه قطره عرق از گیج‌گاهم‌پایین میوفته و منم عین همون فطره روی زانو هام‌میوفتم. …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۳۷

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید تموم این حرکاتش چند ثانیه هم طول نکشیده بود و همین هم باعث شده بود ناباور خشکم بزنه و بی حرکت بمونم سرش داشت نزدیک و نزدیک تر میشد که یکدفعه با شنیدن صدای عباس نجم که داشت نزدیکمون میشد به خودم اومدم و با وحشت محکم به …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۱۳

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید _پاشو غذات رو بخور بدون اینکه تکونی بخوره بی حوصله گفت : _گفتم که نمیخورمممم کنارش لبه تخت نشستم و درحالیکه نگاهمو روی موهای بافته شده اش میچرخوندم کلافه گفتم : _نکنه میخوای بمیری ؟! _آره از دست تو بمیرم بهتره _بچه بازی رو بزار کنار و …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۳۶

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید خشکش زد و درحالیکه سرش رو کج میکرد بهت زده لب زد : _نفهمیدم چی گفتی ؟! دندونامو خشن روی هم سابیدم _گفتم برو بیرون عصبی گفت : _اون وقت چرا ؟؟ چون نمیخوام بلایی سر بابام بیارم ؟! خون داشت خونم رو میخورد از اینکه میدیدم اینطوری …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۱۲

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید _شاید بخوام یعنی بشه که این بازی رو زودتر تمومش کنم و توام برای همیشه نجات پیدا کنی البته اگه یه کم باهام راه بیای یعنی چی این حرفش ؟! واقعا میخواست بزاره برم و دست از این انتقام مسخره اش برداره ؟؟! با هیجان زبونی روی …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد و دانشجوی شیطون پارت ۹۲

جهت دسترسی آسان به پارت های منتشر شده از این رمان وارد شوید چشم های ترسیده ی سها لرزید. پس چرا چیزی یاد خودش نمیومد؟!‌ چشم هاشو بست و سعی کرد باز فکر کنه. دونه دونه اتفاقاتو سعی کرد به یاد بیاره. همه چیز بعد از اشپزخونه تاریک بود تار بود و مات چیزی نمیتونست به یادش بیاره. همینجوری داشت فکر …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۳۵

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید ” نازلی “ نمیخواستم درباره آریا حرفی بزنم ولی انگار خودش فهمیده بود پس دیگه جای هیچ انکاری نمیموند بی تفاوت شونه ای بالا انداختم و گفتم : _ آره میدونستم….مگه چی شده حالا ؟؟ صورتش از خشم قرمز شد _چی شده ؟؟ اون حرومزاده اینجاست بعد تو …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۱۱

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید همین که فَکم رو ولم کرد برای یه ثانیه توی ذهنم گذشت که زیر پاکت آبمیوه بکوبم ولی با یادآوری ضعف و حال بدی که داشتم پشیمون شده مِک عمیقی به آبمیوه زدم و حرصی نگاه از نیمایی که درست عین جغد نگاهم میکرد و حرکاتم رو …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۳۴

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید پوووف کلافه ای کشیدم و زیرلب حرصی گفتم : _دروغ نگو خودت خوب میدونی داری چیکار میکنی _منظورت چیه ؟! نزدیکش شدم و آروم طوری که صدا بیرون نره گفتم : _هر دقیقه چشمت به باباس و زیرنظرش داری فکر کردی نفهمیدم ؟؟ نگاه ازم گرفت و درحالیکه …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۱۰

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید عصبی گفت : _نمیشه که خیل…… نگاهش رو توی صورتم چرخوند و نمیدونم چی دید که باقی حرفش رو‌ نصف و نیمه رها کرد و کلافه از کنارم بلند شد با بدنی که به شدت درد میکرد به هر سختی که بود به پهلو چرخیدم ولی یکدفعه …

توضیحات بیشتر »