خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رمان استاد و دانشجوی شیطون پارت۴۳

جهت دسترسی آسان به پارت های منتشر شده از این رمان وارد شوید

بعد از سفارش های ارمان که تمومی نداشت با وجود اینکه من منعش میکردم ، اقا محمد نمیزاشت منتظر میموندیم تا غذا ها برسه.
_خریداتون که نهایتا تا فردا صبح به دستتون میرسه… بهشون سپردم که خودشون بیارن داخل ساختمون.
تشکری زیر لب کردم که چنگالش رو داخل سالاد کرد و بعد از فاصله زمانی که زیاد نگذشت گفت: اما نه باید خودم باشم…
من که متوجه منظورنش نشده بودم گیج نگاهش کردم که سری تکون داد و گفت: باید زنگ بزنم ساعت دقیقشون رو متوجه بشم کی هست…!!!
بالاخره باید یه اقا باشه تو خونه، اگه خواستن حتی دیر وقت بیارن وسایل رو…
حالا متوجه شده بودم منظورش چیه…
باورم نمیشد که اینقدر حواسش به من هست و اینقدر غریب نوازه….
_واقعا ممنونم ولی راضی به زحمتتون بیشتر از این نیستم، شما همین امروزم من رو کلی شرمنده کردین با اومدنتون.
تا خواست حرفی بزنه سفارشات رو اوردن.
بعد از چیدنشون روی میز ، ارمانی که غرق توی باری گوشی من شده بود با دیدن پیتزاها و سیب زمینی ها به وجد اومد و گوشی رو به من سپرد گفت: اخجونننن….
_ارمان…
با تشر اسمش رو صدا زدم که گفت: چرا لینقدر سخت میگیرین زندگی رو… بزارین شاد باشه، اصلا چه معنی داره همه چی روی اصول و قواعد پیش بره.
از اینکه یهویی همچین حرفی رو بهم بزنه تعجب کرد و انتظارش رو نداشتم ولی خوب حقیقت بود، اون درست میگفت چه ایرادی داشت مگه ارمان بی رویه سفارش میداد برای یه بار… بیش از اندازه از اومدن غذا ها ذوق میکرد.
_این کارهایی که همه انجام میدن رو انجامشون ندین… من یه بار هم گفتم اهل هیچ تعارف کردنی نیستم.
نگاهم همچنان بهش دوخته بودم، برای ادامه حرفی که سعی داشت بگه
ولی هر چه کرد نتونست که خیلی سردرگم به غذاها اشاره زد که شروع کنیم
من هم بی حرف و البته با نگاه هایی که هر از گاهی روش میچرخید به خوردن غذام ادامه دادم
_خیلی ممنونم
با تموم شدن پتیزای جلوم تشکری کردم که با تعجب نگاهش اومد بالا گفت: چه زود سیر شدین؟! میخواهین باز هم سفارش بدم….؟
لبخندی زدم و گفتم: نه، به قول خودتون تعارف نداریم که…
چشماش خندید که با خجالت نگاه ازش گرفتم که ارمان خسته از خوردن کنار کشید و به سمت من چرخید و گفت: ابجی من سیر شدم.
دستی به موهاش کشیدم و گفتم: خب عزیز دلم، از عمو تشکر کن که بریم.
نگاه خسته و خواب الود سمت اقا محمد کرد و گفت: عمو مرسی، خیلی دوستش داشتم، کلی بهم چسبید.
_نوش جونت ارمان جان.
بعد از حساب کردن غذا هر سه به بیرون از ستوارن رفتیم که دقیقا روبه روی خودم سهیل رو دیدم.
کپ کرده سر جام وایستادم و باورم نمیشد اون چیزی که جلوم میدیدم… وبی اون چشمای خون افتاده و ابروهای گره خورده مطمئنا نمیتونست خواب و خیال باشه به خصوص که ارمان با وجود خواب الودگیش و دست توی دست بودن محمد با دیدن سهیل جیغی از ذوق کشید و گفت: عموووو…. سهیل.
و به دو به سمتش رفت و منی که وا رفته در حال نگاه به صحنه رو به رو بودم با چشم از محمد کمک گرفتم که متوجه ام شد و ارمان رو توی هوا محکم چسبید و گفت: اروم عمو جون….
_عمو محمد چرا نمیزاری برم پیش عمو جون؟!!!
_سلام عرض شد سها خانم
لبم رو زیر دندون خورد کردم تا حرفی نزنم… تا نگم برو از روبه روم کنار که با نگاه به چهره کریهت حالم بهم میخوره
نمیدونم حالم تا چه اندازه خراب بود که محمد با گفتن: سها خانم….
میخواست من رو به خودم بیاره ولی نمیدونست همین کارش چقدر روی سهیل وحشی تاثیر بد میزاره که با فریاد جلوی اون همه ادمی که در حال رفت و امد توی رستوران بودن ابرو ریزی کنه.
یقه ی محمد رو با وجود ارمانی که زهره ترک شده بود توی مشتش گرفته بود و داد میزد:چه گهی خوردی الان؟!
و جالب محمدی بود که سعی میکرد بدون هیچ حرفی قفل دستای سهیل رو از روی یقه اش باز کنه.
نمبتونستم قدمی بردارم ولی با همون صدای ضعیف پر از نفرت صداش زدم.
نگاهش با تاخیر به سمتم چرخید که ارمان همون لحظه با ترس به سمتم فرار کرد و پشتم قائم شد.
_ابجی بریم… اینکه عمو سهیل نیست.
سهیل با شدت و حرص دستاش از روی یقه محمد باز کرد و به سمتم اومد و تو همون حال با صدایی که از بین دندونای قفل شده اش بیرون می اومد گفت: راه بیافت….
با رسیدنش به دو قدمیم، با حرص گفتم: به من نزدیک نشو‌.
از حرفم جا خورد ولی دلم میخواست بین این مردمی که نظارگر فیلم سینمایی من و بدبختیام بودن توف توی صورت بی غیرتش بندازم.
امکان خیلی کارها ازم گرفته شده بود که با همون حال و قدم هایی که از ردی ترس و نفرت میلرزید ارمان رو به خودم نزدیک تر کردم و به سمتی که محمد وایستاده بود حرکت کردم که بازوم رو گرفت.
ارمان جیغ کشید و انگار این صدا، صدای غرور من بودکه برای این همه درد روح خودش رو خالی میکرد.
_ولم کن….
فشار دستش بیشتر شد و من رو که ارمان سفت و با گریه از مانتوم چسبیده بود رو به سمتی که نمیدونستم کجاست برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.