خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

آخرین مطالب

رمان هتل شیراز پارت ۱۹

جهت مشاهده پارت اول تا آخر رمان هتل شیراز به ترتیب از اینجا کلیک کنید خورشید کم کم داشت خودشو پشت کوه مخفی میکرد . لب دریاچه ایستاده بودم و به موج های ریز آب نگاه میکردم. چند نفر داشتن ذغال های نیمه قرمز رو داخل منقل‌ها میچیدن و چند نفر دیگه هم کباب ها رو به سیخ میکشیدن. با صدای …

توضیحات بیشتر »

رمان جگوار پارت ۳۰

جهت مشاهده پارتهای منتشر شده رمان جگوار به ترتیب از اینجا وارد شوید _ می خوام باهام بیای یک جایی کلافه اخم درهم کشید : _ برو تو اتاقت بابا _ ساره لطفا تیز نگاهم کرد : _ دفعه قبل بعد از دوساعت منتظرت بودن پیاده اومدم مطب و با بدن اش و لاشت مواجه شدم … اینبار قراره چی بشه؟ …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد و دانشجوی شیطون پارت ۸۵

جهت دسترسی آسان به پارت های منتشر شده از این رمان وارد شوید قبول میکنن و از توی بخش میریم بیرون. گان ها رو در میاریم و به طبقه ی اول بر میگردیم. احسان پیشنهاد میده بریم‌کافه ی نزدیک بیمارستان. مو مامان قبول میکنه اما من دلم‌نمیخواد برم بیرون… میخوام پیش سها باشم. – شما برید من میمونم. – بیخود پاشو …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۲۶

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید آب دهنم رو صدا دار قورت دادم و با حرص نگاهش کردم ، که ابرویی بالا انداخت و گفت : _چیه ؟! بدون اینکه چیزی به زبون بیارم اشاره ای به پایین کردم که سرش رو کج کرد و با گیجی گفت : _نمیفهمم چی میگی ؟! به …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۰۴

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید فشار دستاش هر لحظه دور گردنم بیشتر میشد برای ثانیه ای جلوی چشمام سیاهی رفت و نزدیک بود تصادف کنم که به سختی ماشین رو کنترل کردم با یه دستم فرمون رو گرفتم و با دست آزادم سعی کردم دستاش رو پس بزنم ولی بی فایده بود …

توضیحات بیشتر »

رمان هتل شیراز پارت ۱۸

جهت مشاهده پارت اول تا آخر رمان هتل شیراز به ترتیب از اینجا کلیک کنید این دونفر داشتن در مورد همون اتاقی حرف میزدن که من چند روز قبل توش اقامت داشتم! نگاهم روی کیهانی که منتظر بود دنبالش برم، ثابت موند. کم کم داشت ترسم ازش بیشتر میشد. اون از اینکه من توی هتلش اتاق بگیرم چه هدفی داشته که …

توضیحات بیشتر »

رمان جگوار پارت ۲۹

جهت مشاهده پارتهای منتشر شده رمان جگوار به ترتیب از اینجا وارد شوید دستی روی شانه ام قرار گرفت چشم هایم را باز کردم چاوش بهت زده با حرص نگاهم کرد : _ امیر خل شدی؟ چرا نشستی اینجا؟ دستی به صورتم کشیدم و به سختی بلند شدم چاوش نمی دانست برایم عجیب بود اما ساره حرفی نزده بود! _ بیدار …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد و دانشجوی شیطون پارت ۸۴

جهت دسترسی آسان به پارت های منتشر شده از این رمان وارد شوید – اتاق ۴۵۶ هستن. بخش مراقبت ویژه طبقه ی دوم. تشکر میکنیم و به سمت اتاق سها روونه میشیم. رها و احسان عقب تر دارن راه میرن و من و مامان جلوتریم. مامان خیلی اروم پچ پچ میکنه. – بگو ببینم قصیه چیه؟ – سم… – سم؟! – …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۲۵

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید با برخورد لباش روی لبهام کم کم داشتم تحر… میشدم ، بی اختیار چشمام روی هم رفت و لبهام نیمه باز شد که دستش رو تحر… وار روی شکمم کشید و درحالیکه لباشو آروم روی لبهام میکشید زمزمه وار گفت : _یه نمونه اش اینه که برعکس روزای …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۰۳

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید لبهای از سرما کبود شده اش رو به زور تکونی داد و با بهت لب زد : _ت….و ؟! بی اهمیت به حرفش انگار توی بهت فرو رفته باشم توی سکوت خیره صورت آرایش کرده اش شدم تا حالا ندیده بودم آرایش کنه و همیشه عادت داشتم …

توضیحات بیشتر »